Nordic

Channel List

Groups

Channels

 • Johan Falk 1: GSI – Gruppen för särskilda insatser [2009]
 • Johan Falk 2: Vapenbröder [2009]
 • Johan Falk 3: National Target [2009]
 • Johan Falk 4: Leo Gaut [2009]
 • Johan Falk 5: Operation Näktergal [2009]
 • Johan Falk 6: De fredlösa [2009]
 • Johan Falk 7: Spelets regler [2012]
 • Johan Falk 8: De 107 patrioterna [2012]
 • Johan Falk 9: Alla råns moder [2012]
 • Johan Falk 10: Organizatsija Karayan [2012]
 • Johan Falk 11: Barninfiltratören [2012]
 • Johan Falk 12: Kodnamn Lisa [2012]
 • Johan Falk 13: Ur askan i elden [2015]
 • Johan Falk 14: Tyst diplomati [2015]
 • Johan Falk 15: Blodsdiamanter [2015]
 • Johan Falk 16 – Lockdown [2015]
 • Johan Falk 17: Slutet [2015]